محصولات منتخب ژانومه


چرخ خیاطی کامپیوتری
چرخ خیاطی ژانومه مدل 5060
چرخ خیاطی کامپیوتری
چرخ خیاطی ژانومه مدل SKY LINE S5
چرخ خیاطی کامپیوتری
چرخ خیاطی ژانومه مدل SKY LINE S3
چرخ های سری جدید 7000
چرخ خیاطی ژانومه مدل 7200
چرخ های سری جدید 7000
چرخ خیاطی ژانومه مدل 7100
چرخ های سری جدید 7000
چرخ خیاطی ژانومه مدل 7000
چرخ های سری جدید 8000
چرخ خیاطی ژانومه مدل 8900
چرخ های سری جدید 8000
چرخ خیاطی ژانومه مدل 8800
چرخ های سری جدید 9000
چرخ خیاطی مدل  9100
چرخ های سری جدید 9000
چرخ خیاطی ژانومه مدل 9000
چرخ خیاطی کامپیوتری
چرخ خیاطی ژانومه مدل 802P
چرخ های سری جدید 9000
چرخ خیاطی ژانومه مدل MC11000

اطلاعیه های ژانومه


تماس با ما

کوتاه درباره ما

کیو آر کد

سایت رسمی شرکت ژانومه