چرخ خیاطی زانومه مدل 7000

چرخ خیاطی و گلدوزی ژانومه مدل7000

JANOME-7000

MADE IN THAILAND


با امکانات 12 نوع دوخت متنوع
دارای گردونه تنظیم موقعییت سوزن
دارای گردونه تنظیم کشش نخ
دارای گردونه تنظیم عرض دوخت تا 5 میلیمتر
طول دوخت 5 میلیمتر