چرخ خیاطی ژانومه مدل7200

چرخ خیاطی و گلدوزی ژانومه مدل7200

JANOME-7200

MADE IN THAILAND


با امکانات 12 نوع دوخت متنوع
دارای گردونه تنظیم موقعییت سوزن
دارای گردونه تنظیم کشش نخ
دارای گردونه تنظیم عرض دوخت تا 5 میلیمتر
طول دوخت 5 میلیمتر