چرخ سردوز مدل 213A

چرخ سردوزصنعتی ژانومه مدل 213

JANOME-213

MADE IN TAIWAN

قابلیت دوخت2 نخ و 3 نخ سردوزی

دارای قابلیت پایه های اختیاری

کش دوزی،قیطان دوزی،پس دوزی،یراق دوزی،نواردوزی،مرواریددوزی

قابلیت استفاده از 1 و 2 سوزن جهت دوخت موازی

توانایی دوخت ظریف و ضخیم

توضیح اینکه روی دستکاه سردوزی پایه های اضافه موجود نیست ودر صورت نیاز میتوانید جداگاته تهیه نمایید