چرخ سردوز مدل 9300DX

چرخ سردوز صنعتی ژانومه مدل 9300DX

JANOME-9300DX

MADE IN TAIWAN

قابلیت دوخت و 3 نخ و 4 نخ سردوزی

دارای پایه های

کش دوزی،قیطان دوزی،پس دوزی،یراق دوزی،نواردوزی،مرواریددوزی

قابلیت استفاده از 1 و 2 سوزن جهت دوخت موازی

قابلیت دوخت راسته دوزی در کنار سردوز

توانایی دوخت ظریف و ضخیم