چرخ سردوز صنعتی مدل 744D

چرخ سردوزصنعتی ژانومه مدل 744D

JANOME-744D

MADE IN TAIWAN

چرخ سردوز صنعتی ژانومه مدل 744D

قابلیت دوخت2 نخ و 3 نخ و 4 نخ سردوزی

دارای قابلیت پایه های اختیاری

کش دوزی،قیطان دوزی،پس دوزی،یراق دوزی،نواردوزی،مرواریددوزی

قابلیت استفاده از 1 و 2 سوزن جهت دوخت موازی

قابلیت دوخت راسته دوزی در کنار سردوز

توانایی دوخت ظریف و ضخیم

توضیح اینکه روی دستکاه سردوزی پایه های اضافه موجود نیست و در صورت نیاز میتوانید جداگاته تهیه نمایید